בנייה ופיתוח צוותים           
       
 
"התכנסות יחד היא התחלה. הישארות יחד היא התקדמות. עבודה יחד היא הצלחה."  הנרי פורד
 
ההצלחה העסקית של כל חברה מבוססת במידה רבה על הביצועים של אבני היסוד שלה – צוותי עבודה.
אבן המסד להצלחת הפיתוח הארגוני היא היכולת לזהות את הצוותים הקריטיים בארגון, בכל נקודת זמן, ולוודא שהם עובדים אפקטיבית ומממשים את מלוא הפוטנציאל הצוותי. פיתוח הצוות מיועד בעיקר להוות פריצת דרך והאצה של תפקוד הצוות ועבודתו בסינרגיה – כך שהשלם יהיה גדול מסך כל חלקיו.
 

למי זה מיועד?
פיתוח צוות  - ההשקעה בצוותים תתמקד בד"כ בצוותים אשר שיפור בביצועיהם יניב לחברה את התרומה המשמעותית ביותר. 
עבודת פיתוח צוותים בד"כ תתקיים בצוותי הנהלה. יחד עם זאת ניתן לקיים פיתוח צוות גם לצוותים ביחידות אורגניות אחרות או צוותים אד הוק במטרה לשפר את תפקודם כצוות ולהביא ליכולות ביצועיות גבוהות יותר.
בניית צוות -  הינו תהליך מנהיגותי שמנהל הצוות מקיים בשל אחת מ- 3 סיבות: להקים צוות חדש (שלא פעל קודם לכן); להתניע עבודת צוות בצוות שייעודו ו/או משימותיו השתנו באופן משמעותי; להתניע עבודת צוות בצוות שהרכבו השתנה: מובילו ו/או שמרבית חבריו התחלפו וכתוצאה מכך אין להם  היסטוריה משותפת.
 
בעבודת פיתוח צוות 2 מוקדים עיקריים:
 1. סוגיות הקשורות לביצוע משימות הצוות (למשל: מטרות, שיטות עבודה ותאום)
 2. סוגיות הקשורות ליחסים בין חברי הצוות

מה הם המאפיינים העיקריים של צוות עבודה אפקטיבי?
 • לצוות מטרות משותפות ברורות ומוסכמות, חברי הצוות מזדהים עם מטרות אלו.
 • לחברי הצוות תפקידים ברורים, מוגדרים, מוסכמים ומתאימים ליכולותיהם. חברי הצוות יודעים מי הם הממשקים שלהם.
 • קיימות מסגרות המאפשרות עבודת צוות אפקטיבית - מנגנונים, ישיבות ותהליכי עבודה מוסכמים, המאפשרים את השגת מטרות הצוות.
 • התקשורת בין חברי הצוות פתוחה וגלויה. אנשי הצוות מקשיבים איש לרעהו, ומתקיים דיאלוג אמיתי בין חברי הצוות. קיימת התמודדות אפקטיבית עם אי הסכמות וקונפליקטים.
 • לצוות יש אנרגיה חיובית, מחויבות להישגים ורצון להתקדם ולקדם את הארגון. בצוות אווירה של יצירתיות, שמחה, מוטיבציה גבוהה, שיתוף פעולה, פרגון הדדי, תמיכה הדדית, אמון וגיבוש בין חברי הצוות.
 • מתאפשר תהליך משותף של חשיבה, לאורו מתקבלות החלטות ומופקים לקחים.
 • חברי הקבוצה נוטים לחלוק דעות, ערכים ונורמות משותפות. יחד עם זאת קיים גיוון וקיימת הפריה הדדית על בסיס השוני. קיים איזון בין תלות לבין עצמאות בין חברי הצוות .
 • מנהל הצוות מטפח את עבודת הצוות ומעצים את החברים בצוות. מנהיג הקבוצה אינו "משתלט" עליה, אולם הוא מקבל את מקומו כמוביל.

 פיתוח צוות הנהלה:

 • סדנא המיועדת לצוות שיש לו היסטוריה משותפת. העבודה מכוונת לאבחון הכוחות הפועלים בצוות, וטיפול בתהליכים דינמיים כדי להביא את הצוות לרמת תפקוד אופטימלית.
 • פיתוח הנהלה מסייע לבנות את ההנהלה כגוף שמאפשר הובלה משותפת עם מנהל הצוות (או המנכ"ל) בנושאים כדוגמא: אסטרטגיה, תרבות , מדיניות וקבלת החלטות.
 • חבישת כובע משותף מעבר לאגף/מחלקה, מאפשרת הסתכלות משותפת על הארגון.
 • הנהלה מגובשת משדרת כלפי מטה תפיסת עבודה סינרגטית שפועלת אל מול כוחות הבידול הפועלים בכל ארגון.
 • גיבוש תפישת תפקיד של הנהלה אינטגרטיבית מאפשרת לארגון להרוויח את יתרון הגודל, את העברת הידע ולמידה ארגונית , מונעת כפילויות ומשדרת כלפי העובדים, הלקוחות והמשקיעים חוסן ארגוני.
 
נושאי העבודה בפיתוח צוות הנהלה:
 • שיפור לכידות ההנהלה
 • בירור המטרה והמשימות המשותפות
 • גיבוש ייעוד ותפישת תפקיד ההנהלה
 • הגדרת תהליכי עבודה
 • זיהוי עוצמות הצוות
 • זיהוי פערים בין מצוי לרצוי
 • בניית תקשורת אפקטיבית בצוות
 • קשרים ויחסים בין חברי הצוות ובין האגפים השונים
 • ממשק עם מנהל הצוות
 • חיזוק גאוות היחידה והאמון בקבוצה
 • היערכות לשינויים עתידיים
תפוקות מרכזיות של פיתוח צוות:
 • שיפור המחויבות כהנהלה למטרות המשותפות
 • גיבוש האחריות הקולקטיבית של הפורום ליעדים ותוכניות הארגון וההנהלה
 • שיפור הממשקים ויחסי העבודה בין בעלי תפקידים
 • מיסוד מנגנוני עבודה למימוש המחויבות והאחריות
פרקי העבודה בפיתוח צוות הנהלה - דוגמא:
 • מפגש מקדים עם המנהל להערכת תפקוד צוות הנהלה בעבר, קביעת מטרות לעבודה בסדנא וגיבוש כיווני פעולה.
 • מפגשים אישיים עם כל אחד מחברי ההנהלה לצורך גיבוש תמונת מצב ויצירת מחויבות לתהליך.
 • תיקוף תמונת המצב והסכמה על הפעילות המוצעת עם מנהל הצוות ( או המנכ"ל) ומשאבי אנוש.
 • פעילות פיתוח צוות הנהלה על-פי תוכנית.
 • תהליך סיכום, הפקת לקחים ומשמעויות להמשך.
מבנה פעילות פיתוח צוות הנהלה - דוגמא:
 • פתיחה ומטרות הפעילות
 • ייעוד ותפישת תפקיד ההנהלה לאור אתגרי ההווה והעתיד
 • בחינת פערים בין רצוי למצוי בתפקוד הצוות, גיבוש דרכי פעולה לצמצום הפערים
 • ניתוח אירועים מחיי הארגון ועבודת ההנהלה- למידת משמעויות לגבי עבודת ההנהלה
 • בירור ציפיות הדדיות בין חברי הפורום לגבי עבודתם המשותפת ברמה האישית והצוותית
 • בניית מסגרות עבודה משותפות לתהליכים מרכזיים בארגון
 • סיכום והיערכות להמשך
 
 
 


 
| עיצוב אתרים | קידום |  קידום אורגני  | בניית אתר
לייבסיטי - בניית אתרים